top of page

Maallikkolistamme

Espoon hiippakunnassa

ja tietoa vaaleista

Kirkolliskokous

  • Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta.

  • Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Espoon hiippakunnasta edustajia valitaan yhteensä 10, seitsemän maallikkoa ja kolme pappia. 

       -> Tutustu Espoon hiippakunnan kirkolliskokousvaaliehdokkaisiin.

 

Hiippakuntavaltuusto

  • Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Hiippakuntavaltuustolla on muun muassa oikeus tehdä esityksiä kirkolliskokoukselle.

  • Hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä. 

       -> Tutustu Espoon hiippakuntavaltuuston vaalissa ehdolla oleviin.

Lataa Toivoa on -esite (pdf), josta löydät kätevästi vaaliohjelmamme ja kaikki maallikkoehdokkaat.

Tietoa vaaleista ja äänioikeudesta

 

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit toimitetaan 11.2.2020. 

 

Kyse on kahdesta erillisestä vaalista, joissa molemmissa maallikot valitsevat edustajat keskuudestaan ja papit keskuudestaan.

 

Maallikkoedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Jos sama henkilö on jäsenenä sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa että seurakuntaneuvostossa, äänioikeutta seurakuntaneuvostossa käyttää hänen varajäsenensä. (KL 23:14,2)

Kukin äänioikeutettu saa äänestää kummassakin vaalissa yhtä ehdokaslistassa olevaa ehdokasta.

 

Tietoa vaaleista evl.fi -sivulla sekä Espoon hiippakunnan nettisivuilla

 

bottom of page