top of page

Maallikkoehdokkaamme 

kirkolliskokoukseen 

Andersson, Mervi     64

Vs. varhaiskasvatuksen opettaja
Siuntion suomalainen seurakunta

Andersson Mervi.jpg

Haluan toimia yhdessä yhdenvertaisuuden, luonnon ja vuorovaikutteisuuden eteen! Ihmisten tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu ovat perusarvojani. Monimuotoinen hengellisyys on aitoa, kun vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa on avointa ja lämmintä. Luonto tukee hengellistä elämääni muistuttamalla Jumalan läsnäolosta tuoden rauhaa ja jaksamista. Luontosuhteen tietoinen luominen sukupolvelta toiselle on merkityksellistä luonnon suojelunkin kannalta. Kaikki tämä tekee elämästäni rikasta.

Aspila, Pentti     65   

Maatalous-metsätieteiden tohtori, kirkolliskokousedustaja
Vihdin seurakunta

Aspila Pentti.jpg

Kirkko on minulle Kristukseen uskovien yhteisö, jonka tulevaisuutta haluan rakentaa kohtaamaan ihmiset niin, että löydämme yhteyden Jumalaan ja lähimmäisiimme tasavertaisesti toisia arvostaen. Olen kirkolliskokousedustaja ja Espoon hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja. Olen toiminut pitkään johtajana työ- ja harrastusyhteisöissä. Siksi pystyn käsittelemään kirkon kriittisiä kysymyksiä yhteiskunnassa. Näissä rooleissa olen käynnistänyt uudistuksia ja yhteistä toimintaa. Olen yhteyksien rakentaja.

Gustafsson, Eeva     66

Lukion aineenopettaja, diplomi-insinööri
Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Gustafsson Eeva.jpg

Olen 37-vuotias opettaja Espoosta. Tämä on ensimmäinen kauteni seurakunnallisissa luottamustehtävissä, mutta vuoden aikana intoni kirkolliseen vaikuttamiseen on lisääntynyt entisestään. Vahvuuksiani ovat järjestelmällisyys, kyky omaksua asioita nopeasti ja taito löytää ratkaisuja hankalissakin tilanteissa. Erityisen tärkeitä teemoja minulle ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä ilmasto ja luonnon monimuotoisuus. Kirkkomme oven pitää olla auki kaikille!

Hoffman, Heidi     67

Controller
Mäntsälän seurakunta

Hoffman Heidi.jpg

Kuva: Jukka Granström

Olen Heidi Hoffman, 49-vuotias ehdokas Mäntsälästä. Olen aktivisti ja monessa mukana: kunnallispolitiikassa, sivistyslautakunnan jäsenenä, Mäntsälän Setan hallituksessa ja Mäntsälän Martoissa. Koen erittäin tärkeäksi, että sateenkaarikristityt saavat äänensä kuuluviin seurakunnassa ja kirkossa. Haluan olla lisäämässä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja avoimuutta kirkossa. Teen asioita täydellä sydämellä, ja tämän koen tärkeäksi. Lue lisää minusta https://heidihoffman.yhdistysavain.fi/

Huuhtanen, Tuula     68

Diakoni, sosionomi
Raaseporin suomalainen seurakunta

Huuhtanen Tuula.jpeg

Kun minua pyydettiin Toivoa on -ryhmän ehdokkaaksi en epäröinyt. -Vielä nämä vaalit ja pitkähkö srk-urani on ohi. Olen 62v. raaseporilainen srk-yhtymämme luottamushenkilö ja Raaseporin suomalaisen seurakunnan srk-neuvoston vpj.
Kuuluin vaaleissa ryhmään Tulkaa kaikki Raasepori jonka aikoinaan meille toin. Toivoa on! Tätä sanomaa haluan olla tuomassa ja luomassa ja olla rakentamassa kirkkoa josta tulevatkin sukupolvet voivat turvallisin mielin olla ylpeitä!

Kallio, Hanna     69

Johtamisen ja viestinnän konsultti, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, Lohjan seurakunta

Kallio Hanna.jpeg

Johtamisen, strategiatyön ja viestinnän konsulttina autan työyhteisöjä toimimaan paremmin yhdessä.  Kirkkopolitiikkaan lähdin edistääkseni samoja asioita. Olen myös parlamentaristisen politiikan tutkija. Tavoitteenani on vaalia avointa puntaroivaa demokratiaa, hyvää hallintoa sekä kunnioittavia käytöstapoja. Toivon, että voimme kirkossa toimia yhdessä iloiten ja yhdistäviin tekijöihin keskittyen. Perheeseeni kuuluu mies ja kuusi lasta. Nuorten huomioiminen seurakunnissa on minulle tärkeää.

Karkinen, Jaro     70

Kirkkohistorioitsija, tietokirjailija 
Kirkkonummen suomalainen seurakunta

Karkinen Jaro.jpg

Olen 30-vuotias päätoiminen tietokirjailija. Asun vaimoni ja kahden lapseni kanssa Kirkkonummen Evitskogissa. Pidän välttämättömänä, että lähimmäisenrakkaus toteutuu todellisesti kirkon kaikessa työssä. Diakoniaan, ympäristötyöhön ja kansainväliseen auttamiseen on panostettava päättäväisesti. Kirkon on myös löydettävä yhteisvastuulliset keinot tukea jäsenkadosta ja muuttotappiosta kärsiviä pienempiä seurakuntia. Ekumeniassa meidän pitää ottaa konkreettisia edistysaskelia.

Lehto, Carita     71

Opettaja, KM 
Hyvinkään seurakunta 

Lehto Carita.jpeg

Olen 53-vuotias kirkon aktiivinen toimija. Perheeseeni kuuluu aviomiehen lisäksi kaksi aikuista tytärtä. Ammatiltani olen luokanopettaja ja englannin kielen aineenopettaja. Toimin kotiseurakuntani kirkkovaltuuston puheenjohtajana. Haluan edistää kirkossamme syrjimätöntä, monimuotoista hengellisyyttä, jossa vastakkainasettelun sijaan etsitään yhteisiä ratkaisuja. Toivon, että rakennamme tulevaisuuden kirkkoa, joka tavoittaa ja koskettaa tämän ajan ihmisiä ikiaikaisella armon ilosanomallaan.

Majola, Toni     72

Sosionomi (AMK), digikehittäjä 
Järvenpään seurakunta

Majola Toni.JPG

Olen yhden lapsen ylpeä isä ja Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuutettu. Valtaosan työstäni olen tehnyt kirkon erityisnuorisotyön tehtävissä, joissa olen saanut tehdä töitä erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Olen siis kirkkohallinnon kokemusasiantuntija ruohonjuuritasolta yli 15 vuoden ajalta. Haluan, että kirkkomme vihkii kaikki parit avioliittoon. Tähän kysymykseen seuraavan kirkolliskokouksen täytyy löytää ratkaisu.

Malme, Juhana     73

Seurakuntasuhteiden asiantuntija, diakoni
Espoonlahden seurakunta

Malme Juhana.jpg

Kirkko ja seurakunnat ovat minulle rakkaita. Kirkkovaltuutettuna aloitin ensimmäisen kerran vuonna 1999. Nyt toimin Espoon yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana. Olen työskennellyt seurakunnissa sekä maalla että kaupungissa; nuorisotyössä, diakoniatyössä ja esimiestehtävissä. Nykyään työskentelen asiantuntijana Kirkon Ulkomaanavussa. Minulle on tärkeää, että diakonialla on keskeinen asema kirkossamme. Haluan, että kirkko toimii yhteiskunnassa rauhan, dialogin ja ihmisoikeuksien asialla.

Mokki, Mio     74

Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyönohjaaja
Espoon Tuomiokirkkoseurakunta

Mokki Mio.jpeg

Ehdokkaasi, mikäli haluat, että kirkko on avoin, yhdenvertainen ja kestävä. Olen 27-vuotias nuorisotyön ammattilainen. Nuorten pahoinvoinnin lisääntyminen on hätähuuto, johon myös kirkon on vastattava. Kuulun sukupuolivähemmistöön ja se antaa minulle yhden näkökulman siitä, mitä kirkko voi pahimmillaan ja parhaimmillaan olla vähemmistöjen edustajille. Sitä hyvää haluan olla osaltani lisäämässä, mutta en vaikene epäkohdista. Tutustu minuun lisää Instagramissa: @mokkimio  

Nieminen, Jarmo     75

Diplomi-insinööri
Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Nieminen Jarmo.JPG

Olen Espoon tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsen vuodesta 2011 alkaen. Toimin valtuustoryhmän puheenjohtajana ja olen kiinteistöjohtokunnan sekä oman alueeni kappelineuvoston jäsen. Näissä tehtävissä olen ollut aktiivinen - monia päätösehdotuksiani ja ponsiani on hyväksytty näissä toimielimissä. Olen myös aktiivi seurakuntalainen: osallistun tilaisuuksien välittämiseen sekä striimaamalla että videoimalla. Toimin myös tuomiokirkossa kirkkoväärtinä.

Pääkkö, Aila     76

Myyntijohtaja, eläkeläinen
Hangon suomalainen seurakunta

Pääkkö Aila.jpg

Olen kasvanut seurakuntaan lapsuuteni Ylivieskassa. Luottamushenkilö vastuun aloitin Pohjan suomalaisessa seurakunnassa, mm. kirkkovaltuuston puheenjohtajana. Hangossa lähetyssihteerinä, nyt seurakuntaneuvoston sekä yhtymän varapuheenjohtajana. Elämänohjeeni tekemisessä on yksinkertainen; Jumala on rakkaus. Häneen uskon, luotan ja yritän toimia niin, että jokaisen ihmisarvo säilyy eikä ketään loukata kirkollisella päätöksenteolla. Olen Suomen eteläisin ehdokas.

Rantala, Sirpa     77

Opettaja, KM
Nurmijärven seurakunta

Rantala Sirpa.jpg

Pidän tärkeänä monimuotoisen hengellisyyden ilmentymää kirkossa ja että kirkko elää aktiivisesti tässä ajassa. Kirkon tulee toimia vuorovaikutteisesti, avoimesti ja erilaisia ihmisiä tavoittavasti kutsuen. Perustelen innostuksella ja luottamustyökokemuksella hakuani. Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuutettuna olen ollut 24 v ja vuodesta 2013 kirkkovaltuuston puheenjohtajana. Hiippakuntavaltuutettunamme olen ollut v. 2016 alkaen ja tuomiokapitulin maallikkovarajäsenenä vuodesta 2020.

Raunu, Päivi     78

Johtava sosiaalityöntekijä, kirkolliskokousedustaja
Olarin seurakunta

Raunu Päivi.jpg

Olen toisen kauden kirkolliskokousedustaja ja Espoossa kirkkovaltuutettu sekä yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Minulla on kokemusta luottamustehtävistä kunnallispolitiikasta mm. kaupunginvaltuutettuna. Haluan kirkon, jossa jokainen on yhdenvertainen. Kirkon pitää löytää ratkaisu kaikkien parien vihkimiseen. Kirkon hallintorakenteita on kevennettävä. Kirkon tulee kantaa vastuuta apua tarvitsevista ja olla suunnannäyttäjä oikeudenmukaisuudessa ja kestävän elämäntavan edistämisessä.

Simo, Marianna     79

Viestintäasiantuntija
Tuusulan seurakunta (1.1.2024 alkaen Järvenpään seurakunta)

Simo Marianna.jpg

Kaikessa ihmisen toiminnassa on pyrittävä lisäämään ymmärrystä ja vuorovaikutusta. Vastakkainasettelun sijaan on aina parempi etsiä ratkaisuja ja sitä, mikä meitä yhdistää. Kirkolla on vahva yhdistävä voima. Toivon sen käyttävän sitä rohkeasti ja viisaasti ihmisten elämän parantamiseen.

Tyvi, Sini     80

Kirkollisten ja ekumeenisten suhteiden asiantuntija, TM
Leppävaaran seurakunta

Tyvi Sini.jpg

Olen kahden lapsen äiti sekä toimeen tarttuva ja sitoutunut seurakuntapäättäjä. Olen toiminut monenlaisissa vapaaehtois- ja luottamustehtävissä sekä ev.lut. kirkossa että ekumeenisessa liikkeessä. Koulutukseltani olen teologian maisteri. Työskentelen asiantuntijatehtävissä Kirkon Ulkomaanavussa. Kirkossa haluan toimia avoimuuden, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Minulle on tärkeää, että lähimmäisenrakkaus ja vastuu luomakunnasta näkyvät konkreettisina tekoina.

Tähtinen, Tapio     81

Hallintojohtaja, kirkolliskokousedustaja
Keravan seurakunta

Tähtinen Tapio.jpg

Olen kolmannen kauden kirkolliskokousedustaja Keravalta. Kirkolliskokouksessa olen toiminut kaksi viime kautta talousvaliokunnan puheenjohtajana. Olen erikoistunut kokonaiskirkon sekä seurakuntien talouteen ja hallintoon ja tätä työtä olisin halukas vielä jatkamaan seurakuntien toimintaedellytysten turvaamiseksi. Keravalla toimin kotiseurakuntani kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana. Siviilityössäni toimin Mieli Suomen Mielenterveys ry:n hallintojohtajana.

Untamo, Lauri     82

Myyntipäällikkö, farmaseutti,
Tuusulan seurakunta

Untamo Lauri.JPG

Olen 1999 alkaen Tuusulassa kirkkovaltuustossa ja kirkkoneuvostossa vaikuttanut 49-vuotias. Haluan olla viemässä kanssasi kirkkoamme kohti tulevaisuutta, jossa voisimme yhä enemmän kohdata erilaisia ihmisiä arjessa. Perussanoma pysyy, mutta tavat kohdata ihmisiä tulee muuttua ajan mukana. Yhteistyöllä voimme uudistaa kirkkoamme. Haluan vaikuttaa yhteiseen kirkkoomme niin, että se olisi aidosti avoin kaikille ihmisille. Kirkon sanoman ja toiminnan pitäisi olla kirkkoa yhdistävää ei hajottavaa.

Vuornos, Veera     83

OTM, lakimies
Tapiolan seurakunta

Vuornos Veera.jpeg

Olen 34-vuotias perheenäiti Tapiolasta. Koulutukseltani olen oikeustieteen maisteri ja valtiotieteiden maisteri. Työskentelen juristina valtion virastossa. Olen ehdolla kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaleissa, koska haluan, että kirkko on avoin, nykyaikainen ja ulospäin suuntautunut. Minun kirkkoni elää ajassa ja toivottaa kaikki tervetulleiksi. Minulle tärkeintä teemoja ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä kirkon hallinnon kehittäminen läpinäkyvämmäksi ja keveämmäksi.

Wanne, Elina     84

DI, kestävän kehityksen kehittämispäällikkö
Espoonlahden seurakunta

Wanne Elina.jpg

Olen 47-vuotias diplomi-insinööri ja äiti Espoon Hannusjärveltä. Työskentelen kestävän kehityksen kehittämispäällikkönä. Olen aktiivinen vaikuttaja Espoon kulttuurilautakunnassa, Tekniikan Akateemisissa ja Espoon Kokoomuksessa, aiemmin myös Leppävaaran seurakuntaneuvostossa ja Espoon seurakuntien yhteisessä kiinteistöjohtokunnassa. Pidän kirkon tärkeimpänä tehtävänä olla avoin kaikille. Uskolle ja uskomiselle, ja yhteydelle pitää suoda monenlaisia tapoja. Vain ajassa kehittyen kirkko voi hyvin.

Nimen perässä ehdokasnumero kirkolliskokoukseen

bottom of page