top of page

Toivoa on -vaaliohjelma

Toivoa on

Toivoa on -lista kokoaa yhteen erilaisista taustoista tulevia kirkollisia toimijoita, joita yhdistää halu toimia avoimen ja vuorovaikutteisen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon puolesta. Rakennamme kirkkoa, joka elää tässä ajassa.

 

Toivoa on -lista toimii Espoon hiippakunnassa, ja sillä on pappis- ja maallikkoehdokkaita sekä kirkolliskokous- että hiippakuntavaltuustovaaleissa.
 

Listamme ehdokkaat ovat sitoutuneet seuraaviin periaatteisiin:

1. Kutsumme kaikkia moniääniseen yhteyteen
 

Toivoa on -lista rakentaa kirkkoa ja yhteiskuntaa, jossa erilaiset äänet ja näkökulmat tulevat kuulluiksi ja huomioiduiksi. Toimimme, jotta kirkko olisi turvallinen tila, jossa kaikilla on mahdollisuus olla ja osallistua omana itsenään. Vastakkainasettelun sijaan edistämme yhteistyötä ja etsimme ratkaisuja kirkon haasteisiin. 

 

​2. Edistämme monimuotoista hengellisyyttä kirkossa

 

Pidämme tärkeänä, että kirkko elää ajassa. Haluamme, että kirkko perinteiden rinnalla hyväksyy myös uudet ja erilaiset tavat harjoittaa hengellisyyttä. Kirkon pitää tarjota mahdollisuuksia monimuotoiseen hengelliseen toimintaan, jotta yhä useampi voisi kokea kirkon itselleen merkityksellisenä yhteisönä. Kirkon kielen tulee olla selkeää ja ymmärrettävää. Näemme monikulttuurisuuden vahvuutena ja edistämme toimintaa, joka tavoittaa ja tuo yhteen eri taustoista tulevia.

 

3. Sitoudumme tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen

 

Kaikki ehdokkaamme sitoutuvat toimimaan syrjimättömän kirkon puolesta. Tämä tarkoittaa konkreettisia toimia sen edistämiseksi, että kaikilla ihmisillä esimerkiksi ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai kulttuuriseen taustaan katsomatta on yhdenvertaiset oikeudet ja mahdollisuudet kirkossa ja yhteiskunnassa.

 

Tunnistamme perhekäsityksen muuttumisen yhteiskunnassa, ja edistämme kirkkoa, jossa kaikenlaiset perheet sekä yksilöt tulevat huomioiduiksi. Edistämme sitä, että samaa sukupuolta olevat parit sekä parit, joista vain toinen kuuluu kirkkoon, saavat oikeuden kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen. Samalla olemme valmiit etsimään sellaista ratkaisua, jossa papin oikeus olla vihkimättä samaa sukupuolta olevia pareja toteutuu.

 

4. Uudistamme kirkon hallintoa ja rakenteita

 

Meille on tärkeää varmistaa seurakuntien toimintaedellytykset talouden tiukentuessa, minkä vuoksi kirkon hallinnon ja seurakuntarakenteen tulee olla riittävän yksinkertainen ja taloudellisesti kestävä. Kirkko tarvitsee muutosjohtajuutta. Haluamme selkiyttää kirkon päätöksentekorakennetta sekä vahvistaa avoimuutta ja demokraattisuutta. Kirkolliskokouksen päätöksentekokyvyn varmistamiseksi näemme tarpeelliseksi tarkastella määräenemmistösäädöstä siten, että päätökset tehtäisiin jatkossa nykyistä pienemmällä, esimerkiksi 2/3 määräenemmistöllä.

 

5. Toimimme ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden puolesta

 

Vahvistamme ekoteologista näkemystä sekä siihen perustuvaa vastuunkantoa kirkon päätöksenteossa ja toiminnassa. Kirkko on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Huolehdimme tämän tavoitteen toteutumisesta, ja sen lisäksi haluamme luoda esimerkiksi tavoitteet ja tiekartan luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. 

 

​6. Vahvistamme kirkon diakoniaa ja näkyvää roolia yhteiskunnassa

 

Diakonia on luovuttamaton osa kirkon olemusta, ja kirkko ei saa vaieta eriarvoisuuden edessä. Meille on tärkeää, että kirkko on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka toimii ihmisoikeuksien puolesta ja köyhyyden vähentämiseksi. Tahdomme, että kirkko auttaa jatkossakin ihmisiä sekä Suomessa että maailmalla. 

 

Toimimme, jotta maailma on oikeudenmukaisempi ja parempi seuraaville sukupolville. Toivoa on

Anchor 1
Anchor 2
bottom of page