top of page

Maallikkoehdokkaamme Espoon hiippakuntavaltuustoon

Aarnio, Alli     30

Ylioppilas
Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Aarnio Alli.jpg

Olen 21-vuotias nuori Espoosta. Opiskelen tällä hetkellä luokanopettajaksi Helsingin yliopistossa. Seurakunnassa olen ollut mukana erilaisissa vapaaehtoistehtävissä oman rippikoulun jälkeen ja tulin valituksi 2022 seurakuntavaaleissa myös seurakunnan luottamushenkilöksi. Minusta kirkossamme pitää olla tilaa kaikille ja kirkko on myös meidän nuorten kirkko.

Andersson, Mervi     31

Vs. varhaiskasvatuksen opettaja
Siuntion suomalainen seurakunta

Andersson Mervi.jpg

Haluan toimia yhdessä yhdenvertaisuuden, luonnon ja vuorovaikutteisuuden eteen! Ihmisten tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu ovat perusarvojani. Monimuotoinen hengellisyys on aitoa, kun vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa on avointa ja lämmintä. Luonto tukee hengellistä elämääni muistuttamalla Jumalan läsnäolosta tuoden rauhaa ja jaksamista. Luontosuhteen tietoinen luominen sukupolvelta toiselle on merkityksellistä luonnon suojelunkin kannalta. Kaikki tämä tekee elämästäni rikasta.

Aspila, Pentti     32

Maatalous-metsätieteiden tohtori, kirkolliskokousedustaja
Vihdin seurakunta

Aspila Pentti.jpg

Kirkko on minulle Kristukseen uskovien yhteisö, jonka tulevaisuutta haluan rakentaa kohtaamaan ihmiset niin, että löydämme yhteyden Jumalaan ja lähimmäisiimme tasavertaisesti toisia arvostaen. Olen kirkolliskokousedustaja ja Espoon hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja. Olen toiminut pitkään johtajana työ- ja harrastusyhteisöissä. Siksi pystyn käsittelemään kirkon kriittisiä kysymyksiä yhteiskunnassa. Näissä rooleissa olen käynnistänyt uudistuksia ja yhteistä toimintaa. Olen yhteyksien rakentaja.

Cross, Nina     33

Ympäristö- ja työturvallisuuskonsultti
Kauniaisten suomalainen seurakunta

Cross Nina.jpg

Olen vuosien varrella toiminut lastenkerhon sekä kansainvälisen perhekerhon ohjaajana, pyhäkoulun vetäjänä, kuorolaisena sekä kirkkovaltuuston että seurakuntaneuvoston jäsenenä. Kirkossa tunnen olevani kotona. Uskon, että useimmat etsivät ja kaipaavat armon sanomaa, mutta eivät sitä tavoita. Haluaisin tehdä voitavani, jotta armon sanoma tulisi viestityksi ja toteutetuksi niin monimuotoisesti, että mahdollisimman moni saisi käsityksen sen todellisesta merkityksestä.

Fleming, Johanna     34

Erityisopettaja, kasvatustieteen maisteri
Kirkkonummen suomalainen seurakunta

Fleming Johanna.jpg

Olen 52-vuotias ja asun Kirkkonummella. Työskentelen espoolaisessa yläkoulussa laaja-alaisena erityisopettajana. Perheeseeni kuuluu poika, mies ja Rescue-koiramme. Olen kunnanvaltuutettu sekä seurakuntapäättäjänä kirkkovaltuustossa, -neuvostossa ja seurakuntaneuvostossa. Päättäjänä olen rohkea ja sinnikäs ja minulle tärkeitä arvoja ovat yhdenvertaisuus, moninaisuuden kunnioittaminen ja dialogisuus. Uskon, että Jumalan rakkaus ja armo kuuluvat meille jokaiselle juuri sellaisina kuin olemme.

Gustafsson, Eeva     35

Lukion aineenopettaja, diplomi-insinööri
Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Gustafsson Eeva.jpg

Olen 37-vuotias opettaja Espoosta. Tämä on ensimmäinen kauteni seurakunnallisissa luottamustehtävissä, mutta vuoden aikana intoni kirkolliseen vaikuttamiseen on lisääntynyt entisestään. Vahvuuksiani ovat järjestelmällisyys, kyky omaksua asioita nopeasti ja taito löytää ratkaisuja hankalissakin tilanteissa. Erityisen tärkeitä teemoja minulle ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä ilmasto ja luonnon monimuotoisuus. Kirkkomme oven pitää olla auki kaikille!

Halmetoja, Heikki     36

Toimitusjohtaja, agronomi
Tapiolan seurakunta

Halmetoja Heikki.jpg

Olen 57-vuotias arvoliberaali moderni yritysjohtaja Pohjois-Tapiolasta. Kristinusko muodostaa länsimaiselle demokratialle ja ihmisoikeuksille vahvan eettisen perustan. Kristinusko pystyy vastaamaan nykyihmistä vaivaaviin vaikeisiin kysymyksiin. Kirkko voi edelleen olla merkityksellinen osa yhteiskuntaa ja ihmisten elämää. Tiede kuuluu olennaisena osana kirkon uudistumiseen. Talousasioissa toimin pitkäjänteisesti, suunnitelmallisesti ja vastuullisesti. Kirkon tulee vihkiä sateenkaaripareja.

Hannikainen, Jorma     37

Musiikin tohtori
Vihdin seurakunta

Hannikainen Jorma.jpg

Oikeudenmukaisuutta – yhdenvertaisuutta – merkityksellisyyttä! Olen kanttori, diplomikuoronjohtaja ja musiikin tohtori. Pitkän kirkkomuusikon uran jälkeen olen toiminut 14 vuotta Sibelius-Akatemiassa yliopistonlehtorina ja aineryhmän johtajana. Eläkkeellä ollessani jatkan työelämää Kansalliskirjastossa tutkijatohtorina. Näkemystä eri tehtäviin antavat valtakunnalliset tehtävät kouluttajana, asiantuntijana, jumalanpalveluselämän tuntijana, tutkimustoiminta, vapaaehtoistehtävät ja luottamustoimet.

Hoffman, Heidi     38

Controller
Mäntsälän seurakunta

Hoffman Heidi.jpg

Kuva: Jukka Granström

Olen Heidi Hoffman, 49-vuotias ehdokas Mäntsälästä. Olen aktivisti ja monessa mukana: kunnallispolitiikassa, sivistyslautakunnan jäsenenä, Mäntsälän Setan hallituksessa ja Mäntsälän Martoissa. Koen erittäin tärkeäksi, että sateenkaarikristityt saavat äänensä kuuluviin seurakunnassa ja kirkossa. Haluan olla lisäämässä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja avoimuutta kirkossa. Teen asioita täydellä sydämellä, ja tämän koen tärkeäksi. Lue lisää minusta https://heidihoffman.yhdistysavain.fi/

Huuhtanen, Tuula 39 

Diakoni, sosionomi
Raaseporin suomalainen seurakunta

Huuhtanen Tuula.jpeg

Kun minua pyydettiin Toivoa on -ryhmän ehdokkaaksi en epäröinyt. -Vielä nämä vaalit ja pitkähkö srk-urani on ohi. Olen 62v. raaseporilainen srk-yhtymämme luottamushenkilö ja Raaseporin suomalaisen seurakunnan srk-neuvoston vpj. Kuuluin vaaleissa ryhmään Tulkaa kaikki Raasepori jonka aikoinaan meille toin. Toivoa on! Tätä sanomaa haluan olla tuomassa ja luomassa ja olla rakentamassa kirkkoa josta tulevatkin sukupolvet voivat turvallisin mielin olla ylpeitä!

Juselius, Johanna     40

Johtava asiantuntija, MPA
Tapiolan seurakunta

Juselius Johanna.jpg

Tapiolan edustaja Espoon luottamustehtävissä olen ollut vuodesta 2019. Asetuin ehdolle hiippakuntavaaleissa koska haluan että kirkko kokoaa yhteen erilaisista taustoista tulevia toimijoita. Minulle on tärkeää, että toimimme ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden puolesta. Lisäksi juuri nyt on tärkeää, että kirkko on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka toimii ihmisoikeuksien puolesta ja köyhyyden vähentämiseksi. Tahdon että kirkko auttaa jatkossakin ihmisiä sekä Suomessa että maailmalla.

Kallio, Hanna     41

Johtamisen ja viestinnän konsultti, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Lohjan seurakunta

Kallio Hanna.jpeg

Johtamisen, strategiatyön ja viestinnän konsulttina autan työyhteisöjä toimimaan paremmin yhdessä.  Kirkkopolitiikkaan lähdin edistääkseni samoja asioita. Olen myös parlamentaristisen politiikan tutkija. Tavoitteenani on vaalia avointa puntaroivaa demokratiaa, hyvää hallintoa sekä kunnioittavia käytöstapoja. Toivon, että voimme kirkossa toimia yhdessä iloiten ja yhdistäviin tekijöihin keskittyen. Perheeseeni kuuluu mies ja kuusi lasta. Nuorten huomioiminen seurakunnissa on minulle tärkeää.

Kangas-Pusa, Katri     42

Rehtori
Hyvinkään seurakunta

Kangas-Pusa Katri.jpg

Olen 46-vuotias erityiskoulun rehtori Nurmijärveltä ja hyvinkääläinen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen toista kautta. Partiolaisena ajattelen, että maailma pitää jättää taakseen hiukan parempana paikkana. Seurakunnassa olenkin esimerkiksi tehnyt myönteiseen päätökseen päätyneen aloitteen kirkon ovien avaamisesta tasa-arvoiseen vihkimiseen. Minulle hiljaisuuden retriitit ja Tuomasmessu ovat tärkeitä hengellisen hoivan hetkiä.

Kekkonen, Timo     43

Sosionomi, kirkon nuorisotyönohjaaja
Kirkkonummen suomalainen seurakunta

Kekkonen Timo.jpg

Olen kahden lapsen isä ja jo pitkän kokemuksen omaava nuorisotyön ammattilainen Kirkkonummelta. Asetuin ehdolle koska haluan olla osaltani edistämässä kirkkomme toimintaa, niin että se voisi todella olla kaikille avointa ja ihmisillä olisi mahdollisuus löytää oma paikkansa tämän ajan kirkossa.

Kinnunen, Anja     44

Eläkeläinen
Karkkilan seurakunta

Kinnunen Anja.jpg

Olen ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista koko "pienen" ikäni. Olen toiminut useammassa yhdistyksessä erilaisissa tehtävissä. Myöskin kirkkovaltuutettuna ja kirkkoneuvoston varahenkilönä. Seurakunnan vapaaehtoistyö on lähellä sydäntäni. Perjantaikahvilatoiminta ja käsityöpiiri diakoniatyön hyväksi on tällä hetkellä ykkösasia.

Klemetti-Falenius, Anna-Leena (Annu)     45

Kouluttaja, TM
Hyvinkää

Klemetti-Falenius Anna-Leena.JPG

Huippua! Minulla olisi aikaa, energiaa ja mahdollisuuksia olla rakentamassa turvallisempaa seurakuntaa ja kirkkoa monenlaisille ihmisille työtä yhdessä tehden ja rukoillen. Olen 51-vuotias monella tapaa etuoikeutettu nainen. Asun Hyvinkäällä ja työskentelen STEP-koulutuksessa Järvenpäässä. Taitojani luottamushenkilönä ovat lämmin huumori, dialogitaidot ja rohkeus ottaa asioita puheeksi. Monella tapaa mukava muija.

Leppäaho, Mika     46

Diakoni, nuorisotyönohjaaja 
Hyvinkään seurakunta

Leppäaho Mika.jpg

Olen Mika Leppäaho, 31-vuotias diakoni, nuorisotyönohjaaja Hyvinkäältä. Pidän tärkeänä sitä, että jokainen saa olla kirkossa ja seurakuntien toiminnassa mukana juuri omanlaisena Jumalan luomana ihmeenä. Diakonia- ja nuorisotyön käytännön kokemukseni kautta olen kokenut saaneeni olla tärkeällä paikalla tuomassa diakonia- ja nuorisotyön arjen näkemystä kirkon päätöksentekoon. Siksi haluaisin mielelläni jatkaa Espoon Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenenä, ja olenkin ehdolla uudelle kaudelle.

Majola, Toni     47

Sosionomi (AMK), digikehittäjä 
Järvenpään seurakunta

Majola Toni.JPG

Olen yhden lapsen ylpeä isä ja Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuutettu.Valtaosan työstäni olen tehnyt kirkon erityisnuorisotyön tehtävissä, joissa olen saanut tehdä töitä erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Olen siis kirkkohallinnon kokemusasiantuntija ruohonjuuritasolta yli 15 vuoden ajalta. Haluan, että kirkkomme vihkii kaikki parit avioliittoon. Tähän kysymykseen seuraavan kirkolliskokouksen täytyy löytää ratkaisu.

Malme, Juhana     48

Seurakuntasuhteiden asiantuntija, diakoni
Espoonlahden seurakunta

Malme Juhana.jpg

Kirkko ja seurakunnat ovat minulle rakkaita. Kirkkovaltuutettuna aloitin ensimmäisen kerran vuonna 1999. Nyt toimin Espoon yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana. Olen työskennellyt seurakunnissa sekä maalla että kaupungissa; nuorisotyössä, diakoniatyössä ja esimiestehtävissä. Nykyään työskentelen asiantuntijana Kirkon Ulkomaanavussa. Minulle on tärkeää, että diakonialla on keskeinen asema kirkossamme. Haluan, että kirkko toimii yhteiskunnassa rauhan, dialogin ja ihmisoikeuksien asialla.

Metsä, Kimmo     49

VTM, ylitarkastaja
Olarin seurakunta

Metsä Kimmo.jpg

Olen kahden alakoululaisen isä Olarin seurakunnasta, jossa toimin seurakuntaneuvoston jäsenenä. Olen myös Espoon yhteisen kirkkovaltuuston jäsen sekä yhteisen kirkkoneuvoston varajäsen. Toimin Espoon kaupungin luottamustehtävissä kokoomuksen edustajana. Vaikutan useissa muissakin yhteisöissä ja verkostoidun mielelläni. Oma kiinnostuksen kohteeni on kulttuuri, erityisesti musiikki. Kirkon hallintoa ja rakenteita tulee tarkastella ja uudistaa avoimesti ja ennakkoluulottomasti seurakuntalaisen näkökulmasta.

Mokki, Mio   50

Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyönohjaaja
Espoon Tuomiokirkkoseurakunta

Mokki Mio.jpeg

Ehdokkaasi, mikäli haluat, että kirkko on avoin, yhdenvertainen ja kestävä. Olen 27-vuotias nuorisotyön ammattilainen. Nuorten pahoinvoinnin lisääntyminen on hätähuuto, johon myös kirkon on vastattava. Kuulun sukupuolivähemmistöön ja se antaa minulle yhden näkökulman siitä, mitä kirkko voi pahimmillaan ja parhaimmillaan olla vähemmistöjen edustajille. Sitä hyvää haluan olla osaltani lisäämässä, mutta en vaikene epäkohdista. Tutustu minuun lisää Instagramissa: @mokkimio  

Nieminen, Jarmo     51

Diplomi-insinööri
Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Nieminen Jarmo.JPG

Olen Espoon tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsen vuodesta 2011 alkaen. Toimin valtuustoryhmän puheenjohtajana ja olen kiinteistöjohtokunnan sekä oman alueeni kappelineuvoston jäsen. Näissä tehtävissä olen ollut aktiivinen - monia päätösehdotuksiani ja ponsiani on hyväksytty näissä toimielimissä. Olen myös aktiivi seurakuntalainen: osallistun tilaisuuksien välittämiseen sekä striimaamalla että videoimalla. Toimin myös tuomiokirkossa kirkkoväärtinä.

Pitkä, Juha     52

Nuorisotyön työalavastaava
Keravan seurakunta

Pitkä Juha.jpg

Olen 58-vuotias naimissa oleva kolmen salibandyä pelaavan pojan isä. Työskentelen Tuusulan seurakunnassa Nuorisotyön työalavastaavana. Olen myös Tuusulan seurakunnan työsuojeluvaltuutettu ja lapsiasiainhenkilö seksuaalisen häirinnän yhdyshenkilö. Toimin myös työnohjaajana. Keravan seurakunnassa olen sekä Kirkkovaltuustossa että neuvostossa. Vapaa-aikanani valmennan junioreita salibandyssä ja ulkoilen koiran ja perheen kanssa.

Pääkkö, Aila     53

Myyntijohtaja, eläkeläinen
Hangon suomalainen seurakunta

Pääkkö Aila.jpg

Olen kasvanut seurakuntaan lapsuuteni Ylivieskassa. Luottamushenkilö vastuun aloitin Pohjan suomalaisessa seurakunnassa, mm. kirkkovaltuuston puheenjohtajana. Hangossa lähetyssihteerinä, nyt seurakuntaneuvoston sekä yhtymän varapuheenjohtajana. Elämänohjeeni tekemisessä on yksinkertainen; Jumala on rakkaus. Häneen uskon, luotan ja yritän toimia niin, että jokaisen ihmisarvo säilyy eikä ketään loukata kirkollisella päätöksenteolla. Olen Suomen eteläisin ehdokas.

Rantala, Sirpa     54

Opettaja, KM 
Nurmijärven seurakunta

Rantala Sirpa.jpg

Pidän tärkeänä monimuotoisen hengellisyyden ilmentymää kirkossa ja että kirkko elää aktiivisesti tässä ajassa. Kirkon tulee toimia vuorovaikutteisesti, avoimesti ja erilaisia ihmisiä tavoittavasti kutsuen. Perustelen innostuksella ja luottamustyökokemuksella hakuani. Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuutettuna olen ollut 24 v ja vuodesta 2013 kirkkovaltuuston puheenjohtajana. Hiippakuntavaltuutettunamme olen ollut v. 2016 alkaen ja tuomiokapitulin maallikkovarajäsenenä vuodesta 2020.

Raunu, Päivi     55

Johtava sosiaalityöntekijä, kirkolliskokousedustaja
Olarin seurakunta

Raunu Päivi.jpg

Olen toisen kauden kirkolliskokousedustaja ja Espoossa kirkkovaltuutettu sekä yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Minulla on kokemusta luottamustehtävistä kunnallispolitiikasta mm. kaupunginvaltuutettuna. Haluan kirkon, jossa jokainen on yhdenvertainen. Kirkon pitää löytää ratkaisu kaikkien parien vihkimiseen. Kirkon hallintorakenteita on kevennettävä. Kirkon tulee kantaa vastuuta apua tarvitsevista ja olla suunnannäyttäjä oikeudenmukaisuudessa ja kestävän elämäntavan edistämisessä.

Ruuska, Marjo-Riitta (Mallo)     56

TT, Kirkkohistorian yliopistonlehtori
Tapiolan seurakunta

Ruuska Mallo.jpg

Kirkon jäsenyys ja kristittynä eläminen ovat olleet osa elämääni seurakuntanuoresta lähtien. Ammatikseni olen tutkinut kirkkohistoriaa eli kirkon, kristittyjen ihmisten ja kristillisten yhteisöjen toimintaa. Seurakuntaneuvoston jäsenenä ja varapuheenjohtajana haluan edistää hyvää hallintoa ja keskustelukulttuuria sekä tukea seurakunnan työtä, avaraa hengellisyyttä ja evankeliumin sanoittamista tämän ajan kielellä ja keinoilla. Samoja asioita pidän tärkeänä myös hiippakuntatason toiminnassa.

Simo, Marianna     57

Viestintäasiantuntija
Tuusulan seurakunta (1.1.2024 alkaen Järvenpään seurakunta)

Simo Marianna.jpg

Kaikessa ihmisen toiminnassa on pyrittävä lisäämään ymmärrystä ja vuorovaikutusta. Vastakkainasettelun sijaan on aina parempi etsiä ratkaisuja ja sitä, mikä meitä yhdistää. Kirkolla on vahva yhdistävä voima. Toivon sen käyttävän sitä rohkeasti ja viisaasti ihmisten elämän parantamiseen.

Sulonen, Sini     58

OTM, hallituksen puheenjohtaja
Tapiolan seurakunta

Sulonen Sini.jpg

Olen pitkän työuran tehnyt eläkejuristi, kokenut ja tervejärkinen hallinnon ja päätöksenteon ammattilainen. Olen arkinen kristitty ja haluan toimia tavallisten seurakuntalaisten hyväksi. Kirkko on hitaassa mutta suuressa muutoksessa. Avoin ja hyvä hallinto, hyvä johtaminen ja vastuullinen taloudenhoito ovat tärkeitä luottamuksen rakentamisessa. Yhdenvertaisuuden edistämiseen tarvitaan tekoja, kauniit sanat eivät riitä.

Tuhkunen, Sanna     59

Opettaja, muusikko 
Tuusulan seurakunta

Tuhkunen Sanna.jpeg

Olen tuusulalainen opettaja, muusikko, soitonopettaja sekä kansalaisaktivisti ja eläinperheellinen. Uskon avoimeen päätöksentekoon ja ihmisten oikeuteen vaikuttaa laajemmin päättäviin asioihin. Haluan yhdenvertaisen kirkon, johon kaikki ovat tervetulleita sekä haluan kirkon välittävän luomakunnastamme ja hoitavan metsäomaisuuttaan kestävästi. Kestävä ajattelu tuo kestävän taloudenpidon. Me olemme kirkko. Me ihmiset. Jumala rakastaa meitä kaikkia. Siksi kirkko kuuluu kaikille.

Tyvi, Sini     60

Kirkollisten ja ekumeenisten suhteiden asiantuntija, TM
Leppävaaran seurakunta

Tyvi Sini.jpg

Olen kahden lapsen äiti sekä toimeen tarttuva ja sitoutunut seurakuntapäättäjä. Olen toiminut monenlaisissa vapaaehtois- ja luottamustehtävissä sekä ev.lut. kirkossa että ekumeenisessa liikkeessä. Koulutukseltani olen teologian maisteri. Työskentelen asiantuntijatehtävissä Kirkon Ulkomaanavussa. Kirkossa haluan toimia avoimuuden, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Minulle on tärkeää, että lähimmäisenrakkaus ja vastuu luomakunnasta näkyvät konkreettisina tekoina.

Untamo, Lauri     61

Myyntipäällikkö, farmaseutti,
Tuusulan seurakunta

LauriUntamo.jpg

Olen 1999 alkaen Tuusulassa kirkkovaltuustossa ja kirkkoneuvostossa vaikuttanut 49-vuotias. Haluan olla viemässä kanssasi kirkkoamme kohti tulevaisuutta, jossa voisimme yhä enemmän kohdata erilaisia ihmisiä arjessa. Perussanoma pysyy, mutta tavat kohdata ihmisiä tulee muuttua ajan mukana. Yhteistyöllä voimme uudistaa kirkkoamme. Haluan vaikuttaa yhteiseen kirkkoomme niin, että se olisi aidosti avoin kaikille ihmisille. Kirkon sanoman ja toiminnan pitäisi olla kirkkoa yhdistävää ei hajottavaa.

Vuornos, Veera      62

OTM, lakimies
Tapiolan seurakunta

Vuornos Veera.jpeg

Olen 34-vuotias perheenäiti Tapiolasta. Koulutukseltani olen oikeustieteen maisteri ja valtiotieteiden maisteri. Työskentelen juristina valtion virastossa. Olen ehdolla kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaleissa, koska haluan, että kirkko on avoin, nykyaikainen ja ulospäin suuntautunut. Minun kirkkoni elää ajassa ja toivottaa kaikki tervetulleiksi. Minulle tärkeintä teemoja ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä kirkon hallinnon kehittäminen läpinäkyvämmäksi ja keveämmäksi.

Wanne, Elina     63

DI, kestävän kehityksen kehittämispäällikkö
Espoonlahden seurakunta

Wanne Elina.jpg

Olen 47-vuotias diplomi-insinööri ja äiti Espoon Hannusjärveltä. Työskentelen kestävän kehityksen kehittämispäällikkönä. Olen aktiivinen vaikuttaja Espoon kulttuurilautakunnassa, Tekniikan Akateemisissa ja Espoon Kokoomuksessa, aiemmin myös Leppävaaran seurakuntaneuvostossa ja Espoon seurakuntien yhteisessä kiinteistöjohtokunnassa. Pidän kirkon tärkeimpänä tehtävänä olla avoin kaikille. Uskolle ja uskomiselle, ja yhteydelle pitää suoda monenlaisia tapoja. Vain ajassa kehittyen kirkko voi hyvin.

Nimen perässä ehdokasnumero hiippakuntavaltuustoon

bottom of page